7 CZERWCA 2019 ROKU – “DZIEŃ OTWARTY” W CENTRUM DYDAKTYKI I SYMULACJI MEDYCZNEJ W KATOWICACH

986 653 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

W dniu 7 czerwca 2019 r. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach organizuje “Dzień Otwarty” do udziału, w którym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu przyrodniczym, biologiczno-chemicznym oraz medycznym.

Poniżej przedstawiamy Ramowy program Dnia Otwartego:

RAMOWY PROGRAM DNIA OTWARTEGO W CENTRUM DYDAKTYKI i SYMULACJI MEDYCZNEJ W KATOWICACH 

  • Stół Anatomiczny jako nowoczesne narzędzie do nauki anatomii – interaktywne zajęcia, w trakcie których uczestnicy mają możliwość zapoznania się z trójwymiarowymi modelami ciała ludzkiego, jak również z modelami konkretnych sytuacji klinicznych.
  • Strefa przedszpitalna – zapoznanie się z podstawowymi informacjami odnośnie organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, prezentacja symulatora ambulansu oraz możliwości zaawansowanego symulatora pacjenta SimMan 3G. Podstawowe informacje odnośnie nauczania na kierunkach medycznych metodą symulacji.
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy – samodzielny pomiar wybranych parametrów fizjologicznych pacjenta z wykorzystaniem symulatora SimMan 3G. Prezentacja różnych stanów chorobowych: migotanie przedsionków, astma, wstrząs anafilaktyczny.
  • Zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy: stacja BLS AED, konkurs uciskania klatki piersiowej.

Zapraszamy

Formularz zgłoszeniowy – https://sum.edu.pl/images/wiadomosci19/20190507_formularz_DOS.docx

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić  ( strona nr 4 Formularza dotyczy zwiedzania Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach), podpisać oraz  przesłać, nie później niż do dnia 31.05.2019 r. na adres poczty elektronicznej:

biuro.cdism@sum.edu.pl

O kolejności decyduje data zgłoszenia. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo drogą elektroniczną potwierdzanie  rejestracji ze wskazaną godziną rozpoczęcia zwiedzania.