Informacje o centrum

Budynek CDiSM

W Centrum znajduje się sześć sali symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego (cztery stanowiska), sala pediatryczna i sala porodowa oraz obszar dostosowany do symulacji zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu.

Wszystkie sale symulacyjne wyposażone są w system audio-wideo umożliwiający nagrywanie sesji symulacyjnych. System komputerowy łączy te nagrania z zapisem parametrów fizjologicznych symulatora oraz zapisem czynności wykonanych przez ćwiczących. Gotowy zapis dający pełen obraz sesji symulacyjnej jest następnie odtwarzany i omawiany podczas debriefingu. W Centrum znajdują się trzy pomieszczenia debriefingu, w razie potrzeby analiza zajęć może być również przeprowadzona bezpośrednio na sali symulacyjnej lub w innych pomieszczeniach.

Budynek CDiSM

Budynek CDiSM

Obok pomieszczeń symulacyjnych Centrum posiada pomieszczenia wyposażone w infrastrukturę pozwalającą na kompleksowe wykorzystanie technologii ICT

Centrum udostępnia również platformę e-learningową oraz oferuje pomoc przy tworzeniu materiałów e-learningowych, dysponuje również systemem wideokonferencji umożliwiającym transmisję z sali zabiegowych i operacyjnych oraz dwiema kamerami (w tym jedną 3D), dzięki którym możliwa jest rejestracja materiałów filmowych do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych.

Budynek CDiSM

Budynek CDiSM

W całym budynku Centrum zapewniony jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Dzięki dużej liczbie stanowisk komputerowych osoby korzystające z infrastruktury Centrum mają wygodny dostęp do zasobów cyfrowych SUM (czasopism elektronicznych z baz pełnotekstowych dużego wyboru czasopism oferowanych w wolnym dostępie, baz piśmiennictwa, baz bibliograficznych, książek elektronicznych, atlasów czy wreszcie katalogu zbiorów biblioteki SUM).

Skip to content