Zespół centrum

Lek. spec. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Współtwórca i koordynator kilkunastu kursów z RKO i nagłych stanów zagrożenia życia dla lekarzy w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Organizator kilku regionalnych konferencji dla lekarzy w ŚIL na temat krwotoków i ciężkiej sepsy. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Podyplomowego w Śląskiej Izbie. Lekarskiej. Autor licznych publikacji z zakresu postępowania lekarzy różnych specjalności w nagłych stanach zagrożenia życia. Wiceprzewodniczący Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych. Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Współorganizator dwóch edycji ogólnopolskiej konferencji Resuscytacja.plus – sekcja PTAIT
Dodatkowe kwalifikacje:
Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Szkolenie podstawowe dla kandydatów na biegłych sądowych. Zainteresowania: sport, turystyka, felinoterapia …

tel. 32 20 88 800

email: jmichalak@sum.edu.pl

Dr nauk humanistycznych

tel. 32 20 88 800

email: kbleszynska@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego

Mgr Politologii

Bezpieczeństwo Państwowe

Pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach

email: azurek@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego
Instruktor BLS-AED, ACLS(w trakcie stażu) Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 7 lat pracujacy w zespołach Państwowych Ratownictwa Medycznego.
Wykładowca w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycyny Ratunkowej.
I Miejsce w Międzynarodowych zawodach Zespołów Ratownictwa Medycznego – Rallye Rejviz 2017, Czechy.

email: aubych@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego
Instruktor BLS, ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Wielokrotny Uczestnik zawodów w ratownictwie medycznych (rola uczestnika oraz sędziego).
Czlonek Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej:
– uczestnik humanitarnej misji po trzęsieniu ziemi w Nepalu,
– instruktor na kursie Medycyna Pola Walki w Kijowie, Ukraina.
Obecnie zatrudniony w charakterze asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM.
Zainteresowania: Medycyna Pola Walki, ultrasonografia Point of Care.
email: kbarglik@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego
Mgr Zdrowia Publicznego
Instruktor BLS-AED, ACLS(w trakcie stażu), PALS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 9 lat pracujacy w zespołach Państwowych Ratownictwa Medycznego.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.
email: rszostak@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego
Instruktor BLS-AED, ACLS(w trakcie stażu), PALS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 10 lat pracujacy w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Wielokrotny uczestnik zawodów w ratownictwie medycznym na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.
email: mbenesz@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego
Instruktor BLS, ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Licencjonowany Ratownik Medyczny pracujacy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Od 2013 roku członek grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach.
email: mhulboj@sum.edu.pl

Inż. inżynierii biomedycznej
Absolwent Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.
Zainteresowania: wykorzystanie informatyki w medycynie.
email: twalacik@sum.edu.pl

Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Mgr, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Instruktor BLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Organizator kursów dla personelu medycznego w OIPiP.
Członek Polskiego Towarzystwa Położnych.
Członek zespołu ds. Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Studia podyplomowe – Ochrona własności intelektualnej, UCMS, Lublin.
email: katarzyna.stawicka@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego
Instruktor Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
email: rhrycaniuk@sum.edu.pl

Lekarz rezydent w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Członek Grupy Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice.
Były wieloletni członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
Koordynator Narodowy ds. Zdrowia Publicznego.
Prezydent Oddziału Śląsk.
trener, członek ogólnopolskiego Zespołu ds. Szkoleń.
I miejsce w międzynarodowych zawodach Zespołów Ratownictwa Medycznego – Rallye Rejviz (Kouty nad Desnou, Czechy – 2017).
Dwukrotnie I miejsce w uczelnianych zawodach symulacji medycznej SUM Wars (Katowice – 2014, 2015).
I miejsce w zawodach symulacji pediatrycznej „Ratujcie nasze dziecko” (Poznań – 2015).
III miejsce w ogólnopolskich zawodach SimOlympics (Poznań, 2014).
Zagraniczne praktyki z zakresu chirurgii ogólnej (Kuwejt, 2012), neurochirurgii i medycyny ratunkowej (Japonia, 2014).

Psycholog, psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii pod superwizją
Mgr, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Instruktor BLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Trener symulacji medycznej – akredytacja Austrian CME Program with 40 CME Points.
Koordynator Programu Pacjenta Symulowanego / Standaryzowanego/
Uniwersytet Śląski – Podyplomowe Studia Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Podstawy Terapii Psychodynamicznej.
Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy – szkolenia dla nauczycieli komunikacji klinicznej prowadzone przez Teaching Committe of European Association for Communication.
Członek European Association for Communication in Healthcare – Each Network Poland.
Koordynator projektu “Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć ? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy”.
email: mperlak@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego
Instruktor BLS-AED, ACLS(w trakcie stażu) Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kierunku ratownictwo medyczne. Wicemistrz Europy w Ratownictwie Medycznym, Starszy Ratownik Górski, Instruktor American Heart Association. Współtwórca i członek Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i tym samym uczestnik wielu misji zagranicznych (Gruzja, Ukraina, Nepal, Afganistan).
Odznaczony przez Prezydenta RP Medalem za ofiarność i odwagę w ratowaniu życia i mienia.
Uzależniony od kawy i czekolady, pasjonat sportów strzeleckich, górskich, wodnych i… motocykli.
Trener symulacji medycznej.

email: tlemm@sum.edu.pl

administracja
tel. 32 20 88 772
email: mharazim@sum.edu.pl

administracja
tel. 32 20 88 772
email: pszokalski@sum.edu.pl

informatyk
tel. 32 20 88 774
email: mszymanski@sum.edu.pl

Inż. Informatyki, mgr BHP
Instruktor BLS, ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Koordynator Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

email: akopacz@sum.edu.pl

informatyk
tel. 32 20 88 774
email: rnarewski@sum.edu.pl

czytelnia multimedialna
tel. 32 20 88 790
email: epoplawska@sum.edu.pl

Tel. (32) 208 88 84

email: aubych@sum.edu.pl

Ratownik Medyczny, Mgr Zarządzania Kryzysowego, Trener Symulacji Medycznej

Wykładowca w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycyny Ratunkowej SUM
Instruktor BLS-AED, ACLS, PALS American Heart Association
Od ponad 10 lat związany z szeroko pojętym ratownictwem (ZRM, SOR, WOPR, Straż),
wieloletni ratownik oraz członek zarządu Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
wielokrotnie brał udział w akcjach ratunkowych, powodziowych oraz poszukiwawczych.
Wicemistrz Polski w Ratownictwie Medycznym (Racibórz 2012)
I Miejsce w Międzynarodowych zawodach Zespołów Ratownictwa Medycznego – Rallye, Rejviz 2017, Czechy.

Prywatnie mąż i ojciec skupiony na przekazywaniu swojej pasji do świata. Pasjonat gór, sportów wodnych oraz gitary.

administracja

tel. 32 20 88 772

email: mharazim@sum.edu.pl

administracja

Mgr ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Lic. Filologia angielska (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)
Angielski (CAE, CPE)

tel. 32 20 88 772

email: pszokalski@sum.edu.pl

czytelnia multimedialna

tel. 32 20 88 790

email: epoplawska@sum.edu.pl

Inż. Informatyki, mgr BHP

Instruktor BLS, ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Koordynator Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

email: akopacz@sum.edu.pl

tel. 32 20 88 774

email: rnarewski@sum.edu.pl

  • Absolwent Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
  • miłośnik kina s-f, fantasy i horrorów
  • Prywatnie mieszkający w Będzinie mąż i ojciec.

Licencjat Ratownictwa Medycznego

Instruktor BLS-AED, ACLS(w trakcie stażu), PALS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 10 lat pracujacy w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Wielokrotny uczestnik zawodów w ratownictwie medycznym na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.email: mbenesz@sum.edu.pl

tel. 32 208 8882

email: thalat@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego

Instruktor BLS, ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Od 2013 roku członek grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach.

email: mhulboj@sum.edu.pl

tel. 32 208 8882

email: mkrzewski@sum.edu.pl

tel. 32 208 8882

email: mmielek@sum.edu.pl

Specjalista

email: wmalinski@sum.edu.pl

Psycholog, psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii pod superwizją
Mgr, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Instruktor BLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Trener symulacji medycznej – akredytacja Austrian CME Program with 40 CME Points.
Koordynator Programu Pacjenta Symulowanego / Standaryzowanego/
Uniwersytet Śląski – Podyplomowe Studia Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Podstawy Terapii Psychodynamicznej.
Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy – szkolenia dla nauczycieli komunikacji klinicznej prowadzone przez Teaching Committe of European Association for Communication.
Członek European Association for Communication in Healthcare – Each Network Poland.
Koordynator projektu “Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć ? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy”.

email: mperlak@sum.edu.pl

tel. 32 208 8882

email: kslabosz@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego

Mgr Zdrowia Publicznego
Instruktor BLS-AED, ACLS(w trakcie stażu), PALS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 9 lat pracujacy w zespołach Państwowych Ratownictwa Medycznego.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.email: rszostak@sum.edu.pl

Skip to content