Centrum Symulacji Medycznej przy WNoZ

1024 607 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi zajęcia z wykorzystaniem nowo uruchomionego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie mogą kształcić się studenci pielęgniarstwa i położnictwa.

Pomieszczenia symulacyjne są wyposażone w najnowocześniejsze fantomy pacjentów.
Studenci położnictwa mają do dyspozycji m.in. zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka, symulator do badania ginekologicznego i model macierzyński do oceny akcji serca i ułożenia płodu.
Z myślą o kształceniu przyszłej kadry pielęgniarskiej, oprócz fantomu pacjenta dorosłego znajdują się też m.in. zestawy do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, takie jak iniekcje czy profilaktyka przeciwodleżynowa.