Egzamin elektroniczny dla prawie 150 studentów!

1024 506 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach przeprowadziliśmy elektroniczny egzamin dla prawie 150 studentów. Studenci zdawali egzamin w jednym czasie z użyciem stanowisk komputerowych oraz tabletów. Egzamin przeprowadziła Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki z Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

To pierwszy tak duży egzamin elektroniczny w Naszej Uczelni.

Gratulujemy studentom uzyskanych wyników, a także serdecznie zapraszamy kolejne jednostki naukowo-dydaktyczne do wykorzystania naszego zaplecza technologicznego.