Elektroniczny egzamin z chorób wewnętrznych na Wydziale Lekarskim w Katowicach

1024 591 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Egzamin z chorób wewnętrznych dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach, po raz pierwszy w Naszej Uczelni, został w całości przeprowadzony w formie elektronicznej z użyciem autorskiego Elektronicznego Systemu Obsługi Testów i Egzaminów.

Był to kolejny duży egzamin przeprowadzony z użyciem sprzętu komputerowego i wsparciem technicznym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach.

Do egzaminu przystąpiło 147 studentów.

Serdecznie gratulujemy studentom uzyskanych wyników !