Daily Schedule

Classes for the selected day


Classes for 2020-06-04

Sala 114 (Aula)

08:00 - 10:15 : Psychologia, rok I, WNOZK, Położnictwo
10:30 - 12:45 : Embriologia i genetyka, rok I, WNOZK, Położnictwo
13:00 - 15:15 : Położnictwo i opieka położnicza, rok I, WNOZK, Położnictwo
15:30 - 17:00 : Anatomia, rok I, WNOZK, Położnictwo

Sala 106

08:30 - 11:30 : Biostatystyka, rok V, gr. 8, WNMK

Sala 107

08:00 - 11:45 : Diagnostyka obrazowa i anatomia radiologiczna, rok I, gr. 8A, 8B, WNMK
12:00 - 15:45 : Diagnostyka obrazowa i anatomia radiologiczna, rok I, gr. 14A, 14B, WNMK

Sala 111

09:00 - 10:30 : Patofizjologia, rok III, gr. 1, WMNK
10:30 - 12:45 : Patofizjologia, rok III, gr. 1A, WMNK

Sala 201

08:00 - 13:15 : Anestezjologia i intensywna terapia, rok V, gr. 11, WNMK

Sala 204

08:00 - 14:45 : Ginekologia i położnictwo I, rok IV, gr. 12, WNMK

Sala 206

08:00 - 14:45 : Ginekologia i położnictwo I, rok IV, gr. 12, WNMK

Sala 210

08:00 - 13:15 : Anestezjologia i intensywna terapia, rok V, gr. 11, WNMK

Sala 211

08:00 - 13:15 : Anestezjologia i intensywna terapia, rok V, gr. 11, WNMK

Sala 213

08:00 - 13:15 : Anestezjologia i intensywna terapia, rok V, gr. 11, WNMK

Sala 220

08:00 - 14:45 : Ginekologia i położnictwo I, rok IV, gr. 12, WNMK

WNOZ - Sala pielęgniarska – 002

07:30 - 15:00 : Pielęgniarstwo pediatryczne, rok II, gr. Z37, WNOZK, Pielęgniarstwo
15:15 - 19:00 : Pielęgniarstwo internistyczne, rok II, gr. Z21, WNOZK, Pielęgniarstwo

WNOZ - Sal porodowa – 004

07:30 - 15:00 : Pielęgniarstwo pediatryczne, rok II, gr. Z38, WNOZK, Pielęgniarstwo
15:15 - 19:00 : Pielęgniarstwo internistyczne, rok II, gr. Z22, WNOZK, Pielęgniarstwo

WNOZ - Sala umiejętności pielęgniarskich – 012

07:30 - 14:15 : Podstawy pielęgniarstwa, rok I, gr. C16, WNOZK, Pielęgniarstwo
15:15 - 19:00 : Pielęgniarstwo internistyczne, rok II, gr. Z23, Z24, WNOZK, Pielęgniarstwo
Skip to content