Informatyka w centrum

Obok pomieszczeń symulacyjnych Centrum posiada pomieszczenia wyposażone w infrastrukturę pozwalającą na kompleksowe wykorzystanie technologii ICT w kształceniu:

  • dwie multimedialne sale wykładowo-ćwiczeniowe wyposażone w stanowiska komputerowe z monitorami LCD w technologii wyświetlania obrazu 3D oraz rzutniki multimedialne. W ramach stacji roboczych możliwy jest dostęp do aplikacji prezentujących obrazy w formie trójwymiarowej, korzystanie z tradycyjnego oprogramowania oraz prowadzenie egzaminów testowych. Możliwe jest prowadzenie zajęć interaktywnych z użyciem najnowszych technologii informatycznych z wykorzystaniem systemu tłumaczeń symultanicznych (25 stanowisk komputerowych w każdej sali),
  • czytelnia multimedialna umożliwiająca dostęp do Internetu i zasobów cyfrowych SUM (38 stanowisk),
  • pomieszczenie pracy własnej, gdzie znajdują się komputery z dostępem do Internetu z możliwością skanowania. Pomieszczenie to może być również wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych w małej grupie (17 stanowisk komputerowych), z możliwością wykorzystania rzutnika multimedialnego,
  • centrum oprogramowania, wyposażone w cztery stanowiska komputerowe, na których zainstalowane jest oprogramowanie użytkowe, przeznaczone dla studentów i pracowników SUM,
  • sala pracy zbiorowej, która umożliwia zainteresowanym studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym pracę grupową w formie dyskusji, „burzy mózgów” czy prezentacji w wąskim gronie interesujących wyników badań przy wykorzystaniu wszystkich materiałów dydaktycznych, literatury oraz baz danych dostępnych elektronicznie w Uczelni. Sala ta może być również wykorzystana do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla małych grup, z możliwością wykorzystania rzutnika multimedialnego i telewizora LCD,
  • dwie sale audytoryjne wyposażone w rzutniki multimedialne, możliwość prowadzenia tłumaczeń symultanicznych oraz wykorzystania systemu bezprzewodowego głosowania

Centrum udostępnia również platformę e-learningową oraz oferuje pomoc przy tworzeniu materiałów e-learningowych, dysponuje również systemem wideokonferencji umożliwiającym transmisję z sal zabiegowych i operacyjnych oraz dwiema kamerami (w tym jedną 3D), dzięki którym możliwa jest rejestracja materiałów filmowych do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych.

W całym budynku Centrum zapewniony jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Dzięki dużej liczbie stanowisk komputerowych osoby korzystające z infrastruktury Centrum mają wygodny dostęp do zasobów cyfrowych SUM (czasopism elektronicznych z baz pełnotekstowych dużego wyboru czasopism oferowanych w wolnym dostępie, baz piśmiennictwa, baz bibliograficznych, książek elektronicznych, atlasów czy wreszcie katalogu zbiorów biblioteki SUM).

Centrum oferuje również możliwość skorzystania z oprogramowania specjalistycznego:

Wirtualnych symulatorów pacjenta, oprogramowania do modelowania molekularnego, oprogramowania do edycji struktur, cząsteczkowych i wyznaczania ich właściwości, oprogramowania do nauki fizjologii, z wykorzystaniem wizualizacji stereoskopowej, oprogramowania statystycznego, oprogramowania graficznego, słowników i systemu czytania tekstu.

Nowa pracownia komputerowa

Skip to content