Regulacje prawne

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej obowiązują zasady korzystania z sieci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które uregulowane są w zarządzeniu nr 38/210 z dnia 28.04.2010, do którego załącznik nr 1 stanowi Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) zaktualizowany zarządzeniem nr 147/2011 z dnia 30.11.2011. Ponadto Centrum stosuje się do uczelnianej polityki ochrony danych osobowych.

Regulacje prawne dotyczące Informatyki w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
Skip to content