Nowa platforma elearningowa dla studentów

1024 495 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w bieżącym roku akademickim 2017/2018 uruchomiło nową platformę e-learningową dla studentów naszej Uczelni. System zdalnego nauczania jest kontynuacją usługi prowadzonej wcześniej przez Centrum Informatyki i Informatyzacji. Nowa platforma posadowiona jest na serwerach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Platforma jest dostępna również dla studentów anglojęzycznych tj. studentów programu amerykańskiego i europejskiego, a także dla doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Rosnące zapotrzebowanie na prowadzenie zajęć dla studentów z wykorzystaniem zdalnego dostępu do materiałów dydaktycznych pozwoliło na wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań, zawartych w nowym systemie e-learningowym. Przede wszystkim postawiliśmy na prostotę obsługi systemu, wysoką niezawodność i dostępność oraz atrakcyjny wygląd, w pełni przystosowany również do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

Nowa platforma e-learningowa pozwala między innymi na umieszczanie materiałów wykładowych i ćwiczeniowych w wielu formatach, prowadzenie zaawansowanych projektów zaliczeniowych, a także dowolnie konstruowanych testów zawierających pytania losowane z różnych, wcześniej stworzonych zbiorów pytań. Wykładowca ma możliwość umieszczenia materiału w formie dokumentów, grafik, plików audio oraz wideo. Struktura kursu pozwala na połączenie udostępniania materiałów dydaktycznych z przeprowadzaniem testów zaliczających kolejne etapy kursu. Wykładowca na każdym etapie ma pełen wgląd w postępy swoich studentów, wraz z możliwością przekazania informacji zwrotnej zarówno do jednego użytkownika, jak i do grupy studentów.

Użytkownik z kontem o statusie student również dostaje pełen wgląd w dane dotyczące swojej aktywności w systemie e-learningowym. Dla słuchaczy ceniących sobie bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia, wprowadziliśmy również nową funkcjonalność, która umożliwia prowadzenie zajęć na żywo ze studentami w formie webcastów. Wykładowca może uruchomić swoje zajęcia on-line w czasie rzeczywistym, mając kontakt głosowy i wizualny z różnymi grupami studentów. W czasie prowadzenia swojego kursu prowadzący dysponuje narzędziami, które pozwalają zamienić tradycyjny ekran projekcyjny, ekranem komputera u każdego zalogowanego słuchacza. Atrakcyjny i funkcjonalny interfejs pozwala wykładowcy na udostępnienie dowolnej prezentacji multimedialnej, własnego pulpitu, a także wirtualnej tablicy. Każdym z wymienionych elementów, wykładowca może dowolnie manipulować, a także używać wirtualnego wskaźnika oraz kredy/pisaka.

Narzędzia pozwalają wykładowcy również na udzielanie głosu poszczególnym słuchaczom czy grupom słuchaczy, a także na jednoczesne współprowadzenie wykładu z innymi wykładowcami, z zupełnie innych lokalizacji.

Aktualnie nową platformę e-learningową wykorzystuje niespełna 3400 studentów, zajęcia prowadzą wykładowcy z około 90 jednostek naukowo-dydaktycznych, udostępniając łącznie około 440 różnych kursów. Nowa platforma elearningowa jest dostępna pod adresem: https://elearning.sum.edu.pl, użytkownikiem systemu może być każdy student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, posiadający aktywne konto poczty studenckiej. W ramach wdrożenia nowego systemu prowadzimy cykliczne szkolenia dla użytkowników, a także udostępniamy kursy wideo prezentujące możliwości platformy elearningowej.

Przygotowaliśmy szereg materiałów dotyczących merytorycznej pomocy w projektowaniu i tworzeniu kursów elearningowych na potrzeby nowoczesnej edukacji.

Dysponujemy wiedzą w zakresie projektowania procesu dydaktycznego w e-learningu, w szczególności tworzenia scenariusza zdalnych zajęć, zastosowania różnych form aktywizowania uczących się, z akcentem na dobór odpowiednich rozwiązań do zróżnicowanych potrzeb i celów dydaktycznych kursu. Potwierdzeniem wyżej wymienionej wiedzy jest posiadany certyfikat metodyka zdalnego nauczania Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA).

Posiadamy również wiedzę dotyczącą specyfiki przebiegu procesu dydaktycznego w zajęciach na odległość, problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie prowadzenia zajęć, a także aspektów prawnych e-edukacji.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej nowej platformy elearningowej. Na każdym etapie służymy pomocą zarówno wykładowcom jak i słuchaczom.

https://elearning.sum.edu.pl/