Ogłoszenie

1024 518 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje osoby, która opracuje rozdział do Podręcznika symulacji medycznej przygotowywanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na rzecz realizacji Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, finansowanego w ramach działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania zgłoszeń upływa 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00