Szkolenia i konferencje

Symulacja w resuscytacji noworodka – II nabór uzupełniający   nabór zakończony  

Symulacja w resuscytacji noworodka – nabór uzupełniający   nabór zakończony  

Symulacja w resuscytacji noworodka  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 6 do udziału w bezpłatnym szkoleniu ACLS dla studentów SUM  nabór zakończony 
(nabór tylko dla studentów posiadających certyfikat BLS)

Wyniki rekrutacji do udziału w konferencji o tematyce symulacyjnej SESAM 2018

Ogłoszenie o naborze do udziału w konferencji o tematyce symulacyjnej SESAM 2018  nabór zakończony 
  • Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze nr 6 do udziału w bezpłatnym szkoleniu PALS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 27 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 5 do udziału w bezpłatnym szkoleniu PALS dla studentów SUM  nabór zakończony 
(nabór tylko dla Studentów posiadających certyfikat BLS)

Ogłoszenie o naborze nr 4 do udziału w bezpłatnym szkoleniu PALS dla nauczycieli SUM i pracowników CDiSM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 26 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 3 do udziału w bezpłatnym szkoleniu PALS dla nauczycieli SUM i pracowników CDiSM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 25 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 2 do udziału w bezpłatnym szkoleniu PALS dla nauczycieli SUM i pracowników CDiSM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 1 do udziału w bezpłatnym szkoleniu PALS dla studentów SUM  nabór zakończony 
(nabór tylko dla Studentów posiadających certyfikat BLS)

Ogłoszenie o naborze nr 24 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 5 do udziału w bezpłatnym szkoleniu ACLS dla studentów SUM  nabór zakończony 
(nabór tylko dla Studentów posiadających certyfikat BLS)

Ogłoszenie o naborze nr 23 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do udziału w konferencji o tematyce symulacyjnej SESAM 2017  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze do udziału w konferencji o tematyce symulacyjnej SESAM 2017  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 4 do udziału w bezpłatnym szkoleniu ACLS dla studentów SUM  nabór zakończony 
(nabór tylko dla Studentów kierunku lekarsko-dentystycznego)

Ogłoszenie o naborze nr 3 do udziału w bezpłatnym szkoleniu ACLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 22 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 2 do udziału w bezpłatnym szkoleniu ACLS dla nauczycieli SUM i pracowników CDiSM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 1 do udziału w bezpłatnym szkoleniu ACLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 21 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

Ogłoszenie o naborze nr 20 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 19 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 18 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 17 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze uzupełniającym nr 16 do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla nauczycieli SUM i pracowników CDiSM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 15 do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla nauczycieli SUM i pracowników CDiSM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 14 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 13 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 

 


Ogłoszenie o naborze nr 12 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM   nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 11 do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla nauczycieli SUM i pracowników CDiSM   nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 10 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 9 do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla nauczycieli SUM i pracowników CDiSM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 8 do udziału w bezpłatnym szkoleniu BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 7 do udziału w bezpłatnym kursie BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 6 do udziału w kursie BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 5 do udziału w kursie BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 4 do udziału w kursie instruktorskim dla nauczycieli SUM i pracowników CDISM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 3 do udziału w kursie BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 2 do udziału w kursie BLS dla studentów SUM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze nr 1 do udziału w kursie instruktorskim dla nauczycieli SUM i pracowników CDISM  nabór zakończony 


Ogłoszenie o naborze do udziału w konferencji o tematyce symulacyjnej SESAM 2016  nabór zakończony 


Ogłoszenie o zakończeniu naboru do udziału w konferencji o tematyce symulacyjnej SESAM 2016  nabór zakończony