Zajęcia z udziałem Pacjentów Symulowanych / Standaryzowanych

informacja dla studentów

Program Pacjenta Standaryzowanego/Symulowanego

Przygotowując Program Pacjenta Symulowanego/Standaryzowanego opieraliśmy się na wieloletnim doświadczeniu ośrodków zagranicznych takich jak Oxford University Medical School, University of Dundee College of Medicine, University of Toronto Faculty of Medicine czy University of Melbourne. Szczególnie doświadczenia ostatniego z Ośrodków, gdzie Pani Prof. Debra Nestel od lat moderuje narodowy program Net-sim dla edukatorów w dziedzinie symulacji  oraz stronę internetową dla osób zainteresowanych wprowadzaniem programów SP na własnych uczelniach,  stanowiły dla nas źródło cennych wskazówek.

Dodatkowo  analizowaliśmy skuteczność działających na świecie programów SP. Badanie Shankar PR, Dwivedi NR, Nandy A, Dubey Ak(1) przeprowadzone na grupie 107 studentów uczestniczących w szkoleniu z udziałem pacjentów standaryzowanych w Xavier University School of Medicine, Aruba w 2016 r. pokazały, iż 91,6% respondentów pozytywnie oceniło taką formę kształcenia. Studenci zrelacjonowali, iż nauka z wykorzystaniem udziału pacjentów SP przygotowuje ich do interakcji z prawdziwymi pacjentami, oraz poprawia umiejętności kliniczne. Badania innych ośrodków(2,3) również wskazują, iż trening symulacyjny przeprowadzany z wykorzystaniem Pacjentów standaryzowanych poprawia poziom umiejętności komunikacyjnych, bardziej niż tradycyjne metody dydaktyczne.

Pacjent symulowany/standaryzowany to osoba przeszkolona i przygotowana do odgrywania dolegliwości, zaburzeń, trudności komunikacyjnych w sposób jak najbliższy rzeczywistości klinicznej.

Kandydat na SP przechodzi wielogodzinne szkolenia oparte na pracy warsztatowej, aby realistycznie odegrać dolegliwości prezentowane przez pacjenta, ale także jego osobowość, emocje, myśli  czy zachowania charakterystyczne dla stanu choroby.

Szkolenie  SP opiera się na scenariuszach symulacyjnych przygotowywanych przez zespół lekarzy, psychologów oraz techników i trenerów symulacji medycznej.

Ważne, aby pacjentem standaryzowanym  była osoba, której studenci nie znają, co zapewni realizm i zaangażowanie podczas zajęć. Wpływa to również korzystnie na poczucie bezpieczeństwa podczas debriefingu, gdzie Pacjent udziela studentom informacji zwrotnej na temat ich działań, jakości komunikacji i kontaktu. W efekcie końcowym praca z SP przynosi dobre rezultaty dydaktyczne.

Pacjenci Standaryzowani mogą również uczestniczyć w egzaminach OSCE, odgrywając w sposób wystandaryzowany i powtarzalny dla każdego studenta objawy i dolegliwości.

Po uprzednim przeszkoleniu potrafią ocenić poprawność postępowania terapeutycznego oraz jakość komunikacji z pacjentem.

Dzięki udziałowi SP w zajęciach  symulacyjnych i ćwiczeniach, student ma możliwość wielowymiarowego kształtowania swoich kompetencji zawodowych zarówno medycznych, społecznych, jak i psychologicznych. Program stanowi uzupełnienie procesu kształcenia o nową, aktywną metodę i nie ma na celu zastąpienia zajęć klinicznych w Oddziałach Szpitalnych SUM. Dzięki tej formie zajęć studenci medycyny zyskują dodatkową możliwość uzyskania informacji zwrotnych, dotyczących zarówno wykonywanych przez nich czynności, jak i kompetencji miękkich, co nie zawsze jest możliwe w warunkach szpitalnych.

Ponadto, Program Pacjenta Standaryzowanego/Symulowanego daje przyszłym medykom możliwość kontrolowanego doświadczenia przypadków klinicznych oraz sytuacji kryzysowych, związanych np. z ciężką chorobą lub śmiercią.

Bibliografia:

  1. Shankar PR, Dwivedi NR, Nandy A, Dubey AK. Standardized patient program: Student feedback. Asaian Journal of Medical Sciences. Vol 7, Issue 5, 2016
  2. Downar J, Mc Naughton N, Abdelhalim T, Wong N i inni. Standardized patient simulation versus didatic teaching alone for improving residents communication skills when discussing goals of care and resuscitation:

A randomized controlled trial. Palliative Medicine 2017, Vol. 31(2), 130-139

  1. Ju M, Ba, Berman A T, Hwang Wei- Ting, LaMarra D, Baffic C i inni. Assessing Interpersonal and Communication Skills in Radiation Oncology Residents:

A Pilot Standardized Patient Program. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Vol. 88, No. 5, pp.1129-1135, 2014

Skip to content