Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe 131/2017 rozstrzygnięty

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi cateringowej (kod CPV: 55520000-1) przez 2 dni dla maksymalnie 167 osób.


Numer postępowania RZP/PN/33/17 ogłoszony

Dostawa i montaż wyposażenia: meble biurowe, meble metalowe, projektor, ekran, niszczarka, telefony, tablice, gabloty, meble laboratoryjne dla Centrum Symulacji Medycznej SUM w Katowicach.


Numer postępowania RZP/PN/19/17 rozstrzygnięty

Zakup materiałów jednorazowych, materiałów zużywalnych oraz nagród dla uczestników ogólnopolskich zawodów symulacji


Numer postępowania RZP/PN/16/17 ogłoszony

Dostawa i montaż wyposażenia: meble biurowe, meble metalowe, telewizory, telefony, pojemniki i dozowniki dla Centrum Symulacji Medycznej SUM w Katowicach


Dialog techniczny 01/2017 ogłoszony

dostawa i montaż wyposażenia: unity stomatologiczne dla Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Numer postępowania RZP/PN/148/I/16/17 rozstrzygnięty

zakup materiałów jednorazowych i materiałów zużywalnych


Numer postępowania RZP/PN/148/16 unieważniony

zakup materiałów jednorazowych i materiałów zużywalnych


Zapytanie ofertowe 341/2016 unieważniony

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu symulacji w resuscytacji noworodka (Advanced Resuscitation of the Newborn Infant).


Zapytanie ofertowe RZP/PN/126/16 rozstrzygnięty

Przebudowa i remont budynku przy ul. Medyków 12a w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie Pielęgniarstwa i Położnictwa”


Zapytanie ofertowe RZP/PN/108/16 rozstrzygnięty

Przebudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Zabrzu, Plac Dworcowy 3”


Zapytanie ofertowe 181/2016 unieważniony

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu symulacji w resuscytacji noworodka (Advanced Resuscitation of the Newborn Infant).


Numer postępowania RZP/PN/40/16 unieważniony

Dostawa artykułów medycznych na okres 12 miesięcy.


Numer postępowania RZP/PN/40/I/16 rozstrzygnięty

Dostawa artykułów medycznych na okres 12 miesięcy


Numer postępowania RZP/PN/23/II/16 rozstrzygnięty

Usługa przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.


Zapytanie ofertowe 137/2016 unieważniony

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z doskonalenia pedagogicznego w zakresie metodyki nauczania przedmiotów medycznych z uwzględnieniem metody symulacji.


Numer postępowania RZP/PN/28/16 rozstrzygnięty

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług cateringowych.


Numer postępowania RZP/PN/23/I/16 unieważniony

Usługa przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.


Numer postępowania RZP/PN/23/16 unieważniony

Usługa przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.


Numer postępowania RZP/PN/26/16rozstrzygnięty

Kompleksowa obsługa w zagranicznych podróżach pracowników obejmująca rezerwację i sprzedaż oraz dostarczenie biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”.


Numer postepowania RZP/PN/21/16 rozstrzygnięty

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży usług hotelarskich krajowych i zagranicznych dla pracowników odbywających podróże służbowe w związku z realizacją projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”.


Zapytanie ofertowe 076/2016 rozstrzygnięty

Na realizację usługi cateringowej (kod CPV55312000-0 Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie) w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Wszystkie zamówienia publiczne SUM

Skip to content