Przeszkoliliśmy łącznie 548 studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 !

1000 528 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

W ramach projektu “Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, przeszkolonych zostało 214 studentów, w tym:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – Basic Life Support (BLS) – 135 studentów,
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych – Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) – 57 studentów,
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci – Pediatric Advanced Life Support (PALS) – 22 studentów.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jednocześnie w tym samym okresie w ramach fakultetu w szkoleniu Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – Basic Life Support (BLS), wzięło udział 334 studentów!