Rozkład zajęć

Zajęcia na wybrany dzień


Zajęcia na 2019-03-18

Sala 113 (Aula)

08:30 - 11:30 : Kwalifikowana pierwsza Pomoc, rok II, gr. 23AB, 24AB, kier. Farmacja, WFzOML
12:30 - 14:45 : Psychologia lekarska, rok I, gr. 8, WLK
15:00 - 17:15 : Psychologia lekarska, rok I, gr. 2, WLK

Sala 114 (Aula)

08:00 - 14:00 : Medycyna rodzinna, rok IV, gr. 8, WLK
15:00 - 20:00 : Eliminacje do Zawodów SUM WARS 2019

Sala 106

08:30 - 11:30 : Biostatystyka, rok V, gr. 5, WLK

Sala 107

08:00 - 14:00 : Medycyna rodzinna, rok VI, gr. 1, WLK

Sala 111

09:00 - 12:45 : Elementy profesjonalizmu, rok V, gr. 10, WLK

Sala 117

10:15 - 12:30 : Fizjologia, rok II, WLK

Sala 201

08:30 - 14:30 : Kwalifikowana pierwsza Pomoc, rok II, gr. 23AB, 24AB, kier. Farmacja, WFzOML
15:00 - 20:00 : Eliminacje do Zawodów SUM WARS 2019

Sala 204

08:00 - 14:00 : Ginekologia i położnictwo, rok VI, gr. 13, WLK

Sala 206

08:00 - 14:00 : Ginekologia i położnictwo, rok VI, gr. 13, WLK

Sala 208

08:15 - 12:45 : Choroby wewnętrzne, rok III, gr. 6, WLK
15:00 - 20:00 : Eliminacje do Zawodów SUM WARS 2019

Sala 210

08:15 - 12:45 : Choroby wewnętrzne, rok III, gr. 6, WLK
15:00 - 20:00 : Eliminacje do Zawodów SUM WARS 2019

Sala 211

08:15 - 12:45 : Choroby wewnętrzne, rok III, gr. 6, WLK
15:00 - 20:00 : Eliminacje do Zawodów SUM WARS 2019

Sala 213

08:00 - 14:00 : Medycyna rodzinna, rok IV, gr. 8, WLK

Sala 219

08:30 - 14:30 : Kwalifikowana pierwsza Pomoc, rok II, gr. 23AB, 24AB, kier. Farmacja, WFzOML

Sala 220

08:00 - 14:00 : Ginekologia i położnictwo, rok VI, gr. 13, WLK

WNOZ - Sala pielęgniarska – 002

08:00 - 11:45 : Techniki położnicze i prowadzenie porodu, rok II, st. I, gr. Z2, WNoZ, kier. Położnictwo
12:45 - 16:30 : Opieka i pielęgniarstwo specjalistyczne, rok I, st. II, gr. Z12, WNoZ, kier. Pielęgniarstwo

WNOZ - Sal porodowa – 004

08:00 - 11:45 : Techniki położnicze i prowadzenie porodu, rok II, st. I, gr. Z1, WNoZ, kier. Położnictwo
12:15 - 15:15 : Techniki położnicze i prowadzenie porodu, rok III, st. I, gr. Z4, WNoZ, kier. Położnictwo
15:30 - 19:15 : Techniki położnicze i prowadzenie porodu, rok II, st. I, gr. Z7, Z14, WNoZ, kier. Położnictwo

WNOZ - Sala umiejętności położniczych – 011

07:30 - 12:00 : Techniki położnicze i prowadzenie porodu, rok III, st. I, gr. C3, WNoZ, kier. Położnictwo
15:30 - 19:15 : Techniki położnicze i prowadzenie porodu, rok II, st. I, gr. Z7, Z14, WNoZ, kier. Położnictwo

WNOZ - Sala umiejętności pielęgniarskich – 012

08:00 - 12:30 : Stany zagrożenia życia, rok II, st. II, gr. C8, WNoZ, kier. Pielęgniarstwo