Spotkanie Koła Naukowego Symulacji Medycznej 2017

1024 231 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Dnia 23 listopada 2017r. o godzinie 15:00 odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Symulacji Medycznej, działającego przy Katedrze Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w ali wykładowej Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach przy ul. Medyków 8b.
Z powodu bardzo dużego zainteresowania członkostwem w Kole Symulacji, ograniczeń personalnych oraz znacznego obłożenia zajęciami pomieszczeń dydaktycznych CDiSM, dbając o wysoką jakość pracy w Kole, liczba jego członków została ograniczona do 20 osób.
Osoby zainteresowane udziałem zobowiązane są do utworzenia 5-cio osobowych zespołów i następnie wspólnego opracowanie i przedstawienia projektu badawczego który będzie realizowany w ramach Koła Symulacji i przedstawiony na minimum jednej konferencji STN w roku 2018. Założenia projektu wraz z danymi osób należy przesłać do dnia 20.11.2017r na adres: rmarciniak@sum.edu.pl
Z wszystkich projektów spełniających warunki poprawności metodologicznej zostaną wybrane 4 a zespoły będące ich autorami zostaną zakwalifikowane do Koła.
Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga opiekun koła naukowego dr. Radosław Marciniak.
Z pozdrowieniami
Zespół CDiSM i Radosław Marciniak