Kontakt z działem symulacji

Dział symulacji służy swoją pomocą w organizowaniu i przygotowaniu zajęć.

Telefon do działu Symulacji: 32 208 8882

Trenerzy i technicy symulacji

Licencjat Ratownictwa Medycznego

Instruktor BLS-AED, ACLS(w trakcie stażu), PALS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 10 lat pracujacy w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Wielokrotny uczestnik zawodów w ratownictwie medycznym na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.email: mbenesz@sum.edu.pl

Lekarz rezydent w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Członek Grupy Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice.

Były wieloletni członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
Koordynator Narodowy ds. Zdrowia Publicznego.
Prezydent Oddziału Śląsk.
trener, członek ogólnopolskiego Zespołu ds. Szkoleń.
I miejsce w międzynarodowych zawodach Zespołów Ratownictwa Medycznego – Rallye Rejviz (Kouty nad Desnou, Czechy – 2017).
Dwukrotnie I miejsce w uczelnianych zawodach symulacji medycznej SUM Wars (Katowice – 2014, 2015).
I miejsce w zawodach symulacji pediatrycznej „Ratujcie nasze dziecko” (Poznań – 2015).
III miejsce w ogólnopolskich zawodach SimOlympics (Poznań, 2014).
Zagraniczne praktyki z zakresu chirurgii ogólnej (Kuwejt, 2012), neurochirurgii i medycyny ratunkowej (Japonia, 2014).

Licencjat Ratownictwa Medycznego
Instruktor Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

email: rhrycaniuk@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego

Instruktor BLS, ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Od 2013 roku członek grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach.

email: mhulboj@sum.edu.pl

Psycholog, psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii pod superwizją
Mgr, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Instruktor BLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Trener symulacji medycznej – akredytacja Austrian CME Program with 40 CME Points.
Koordynator Programu Pacjenta Symulowanego / Standaryzowanego/
Uniwersytet Śląski – Podyplomowe Studia Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Podstawy Terapii Psychodynamicznej.
Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy – szkolenia dla nauczycieli komunikacji klinicznej prowadzone przez Teaching Committe of European Association for Communication.
Członek European Association for Communication in Healthcare – Each Network Poland.
Koordynator projektu “Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć ? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy”.

email: mperlak@sum.edu.pl

Licencjat Ratownictwa Medycznego

Mgr Zdrowia Publicznego
Instruktor BLS-AED, ACLS(w trakcie stażu), PALS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 9 lat pracujacy w zespołach Państwowych Ratownictwa Medycznego.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.email: rszostak@sum.edu.pl

symulacja

email: ezarod@sum.edu.pl