Kontakt z działem symulacji

Dział symulacji służy swoją pomocą w organizowaniu i przygotowaniu zajęć.

Telefon do działu Symulacji: 32 208 8882

Trenerzy i technicy symulacji

Koordynator Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

email: akopacz@sum.edu.pl

Wykładowca w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycyny Ratunkowej.
I Miejsce w Międzynarodowych zawodach Zespołów Ratownictwa Medycznego – RallyE, Rejviz 2017, Czechy.

email: aubych@sum.edu.pl
Uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Wielokrotny Uczestnik zawodów w ratownictwie medycznych (rola uczestnika oraz sędziego).
Czlonek Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej:
– uczestnik humanitarnej misji po trzęsieniu ziemi w Nepalu,
– instruktor na kursie Medycyna Pola Walki w Kijowie, Ukraina.
Obecnie zatrudniony w charakterze asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM.
Zainteresowania: Medycyna Pola Walki, ultrasonografia Point of Care.

email: kbarglik@sum.edu.pl
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 9 lat pracujacy w zespołach Państwowych Ratownictwa Medycznego.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

email: rszostak@sum.edu.pl
Licencjonowany Ratownik Medyczny od 10 lat pracujacy w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Wielokrotny uczestnik zawodów w ratownictwie medycznym na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

email: mbenesz@sum.edu.pl

Od 2013 roku członek grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach.

email: mhulboj@sum.edu.pl

Absolwent Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

email: twalacik@sum.edu.pl
Organizator kursów dla personelu medycznego w OIPiP.
Członek Polskiego Towarzystwa Położnych.
Członek zespołu ds. Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Studia podyplomowe – Ochrona własności intelektualnej, UCMS, Lublin.

email: katarzyna.stawicka@sum.edu.pl
email: rhrycaniuk@sum.edu.pl
Członek Grupy Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice.
Były wieloletni członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
Koordynator Narodowy ds. Zdrowia Publicznego.
Prezydent Oddziału Śląsk.
trener, członek ogólnopolskiego Zespołu ds. Szkoleń.
I miejsce w międzynarodowych zawodach Zespołów Ratownictwa Medycznego – Rallye Rejviz (Kouty nad Desnou, Czechy – 2017).
Dwukrotnie I miejsce w uczelnianych zawodach symulacji medycznej SUM Wars (Katowice – 2014, 2015).
I miejsce w zawodach symulacji pediatrycznej „Ratujcie nasze dziecko” (Poznań – 2015).
III miejsce w ogólnopolskich zawodach SimOlympics (Poznań, 2014).
Zagraniczne praktyki z zakresu chirurgii ogólnej (Kuwejt, 2012), neurochirurgii i medycyny ratunkowej (Japonia, 2014).

Trener symulacji medycznej – akredytacja Austrian CME Program with 40 CME Points.
Koordynator Programu Pacjenta Symulowanego / Standaryzowanego/
Uniwersytet Śląski – Podyplomowe Studia Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Podstawy Terapii Psychodynamicznej.
Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy – szkolenia dla nauczycieli komunikacji klinicznej prowadzone przez Teaching Committe of European Association for Communication.
Członek European Association for Communication in Healthcare – Each Network Poland.
Koordynator projektu “Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć ? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy”.

email: mperlak@sum.edu.pl

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kierunku ratownictwo medyczne. Wicemistrz Europy w Ratownictwie Medycznym, Starszy Ratownik Górski, Instruktor American Heart Association. Współtwórca i członek Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i tym samym uczestnik wielu misji zagranicznych (Gruzja, Ukraina, Nepal, Afganistan).
Odznaczony przez Prezydenta RP Medalem za ofiarność i odwagę w ratowaniu życia i mienia.
Uzależniony od kawy i czekolady, pasjonat sportów strzeleckich, górskich, wodnych i… motocykli.
Trener symulacji medycznej.

email: tlemm@sum.edu.pl