Szkolenie – Symulacja Medyczna CDiSM

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie przygotowania nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach zaprasza na szkolenia we wrześniu 2018 r. wg następujących harmonogramów:

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli prowadzących zajęcia metodą symulacji medycznej na terenie CDiSM Katowice ul. Medyków 8b

Termin szkolenia Temat szkolenia Miejsce szkolenia Godziny Grupa docelowa
 

18 września 2018 (wtorek)

Przyjmowanie zgłoszeń do:

17 września

 

Szkolenie podstawowe
z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej*

 

CDiSM, ul. Medyków 8B,
40-752 Katowice

Sale: SOR, Intensywna Terapia, s. 222

 

08:30-14:30

 

Nauczyciele akademiccy WLK SUM  prowadzący zajęcia metodą symulacji medycznej

 

 

25 września 2018 (wtorek)

Przyjmowanie zgłoszeń do:

24 września

 

Szkolenie podstawowe
z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej*

 

CDiSM, ul. Medyków 8B,
40-752 Katowice

Sale: SOR, Intensywna Terapia, s. 223

 

08:30-14:30

 

Nauczyciele akademiccy WLK SUM prowadzący zajęcia metodą symulacji medycznej

 

 

Termin do ustalenia wedle preferencji uczestników

 

Szkolenie z zakresu obsługi oraz wykorzystania stołu anatomicznego**

 

CDiSM, ul. Medyków 8B,
40-752 Katowice

Sala: 111

 

09:00-11:00

 

Nauczyciele akademiccy SUM różnych specjalności, wykorzystujący lub planujący korzystanie ze stołu anatomicznego do realizacji zajęć dydaktycznych.

 

 * Warunkiem odbycia szkolenia jest zgłoszenie co najmniej 5 osób, maksymalna ilość uczestników to 15 osób.

W przypadku dużej liczby osób chętnych – o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń, a osobom z listy rezerwowej zaproponowany zostanie inny termin.

** Konkretna liczba uczestników nie jest wymagana do organizacji szkolenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego.

 

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli prowadzących zajęcia metodą symulacji medycznej na terenie CDiSM, Katowice ul. Medyków 12d przy Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM we wrześniu 2018 r.

Termin szkolenia Temat szkolenia Miejsce szkolenia Godziny Grupa docelowa
 

20 września 2018 (czwartek) Przyjmowanie zgłoszeń do:  19 Września

 

Szkolenie podstawowe
z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej*

 

CDiSM, ul. Medyków 12d,
40-752 Katowice

Sale: 002, 004, 013

 

08:30-14:30

 

Nauczyciele akademiccy WNoZ SUM  prowadzący zajęcia metodą symulacji medycznej

 

 

27 września 2018 (czwartek) Przyjmowanie zgłoszeń do: 26 września

 

Szkolenie podstawowe
z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej*

 

CDiSM, ul. Medyków 12d,
40-752 Katowice

Sale: 002, 004, 013

 

08:30-14:30

 

Nauczyciele akademiccy WNoZ SUM prowadzący zajęcia metodą symulacji medycznej

 

* Warunkiem odbycia szkolenia jest zgłoszenie co najmniej 5 osób, maksymalna ilość uczestników to 15 osób.

W przypadku dużej liczby osób chętnych – o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń, a osobom z listy rezerwowej zaproponowany zostanie inny termin.

Szkolenia adresowane są do osób, które już prowadzą zajęcia w CDiSM, a nie były jeszcze przeszkolone oraz do tych, którzy planują prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej.

Szkolenia z Symulacji Medycznej obejmują zakres :

 • Anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Medycyny ratunkowej,
 • Medycyny rodzinnej,
 • Chorób wewnętrznych,
 • Chirurgii,
 • Ginekologii i położnictwa,
 • Pulmonologii,
 • Kardiologii,
 • Pediatrii,
 • Neurologii,
 • Chirurgii dziecięcej,
 • Laryngologii,
 • oraz innych przedmiotów w których infrastruktura centrum symulacji może poprawić proces dydaktyczny (Anatomia, Fizjologia, Biofizyka, Psychologia Lekarska, Radiologia).

Szkolenia będą prowadzone przez trenerów symulacji medycznej zatrudnionych w CDiSM. Po pomyślnie zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Zachęcamy również nauczycieli przeszkolonych w zakresie podstawowym do składania propozycji zorganizowania szkoleń tematycznych dających możliwość zdobycia kwalifikacji nauczania metodą symulacji medycznej w stopniu zaawansowanym.

Akces do wzięcia udziału należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zgodnie z załączonym wzorem) i przesłanie go w terminie podanym w programie szkolenia pod adres biuro.cdism@sum.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Warunkiem odbycia szkolenia jest zgłoszenie co najmniej 5 osób, maksymalna ilość uczestników to 15 osób.

W przypadku dużej liczby osób chętnych – o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń, a osobom z listy rezerwowej zaproponowany zostanie inny termin.

Kontakt:

Administracja: 32 208 8772

e-mail: biuro.cdism@sum.edu.pl

Sprawy merytoryczne:

Imię i nazwisko: Mateusz Benesz

e-mail: mbenesz@sum.edu.pl

tel. 32 208 88 83

Skip to content