Szkolenie z symulacji 2015

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie przygotowania nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej zaprasza na cykl szkoleń w semestrze letnim. 28 kwietnia proponujemy szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej i medycyny rodzinnej, a 26 maja z ginekologii i położnictwa oraz pediatrii z chirurgią dziecięcą.

Szkolenia adresowane są do osób, które już prowadzą zajęcia w CDiSM, a nie były jeszcze przeszkolone oraz do tych, którzy planują prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej. Szkolenia będą prowadzone przez trenerów symulacji medycznej zatrudnionych w CDiSM. Po pomyślnie zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Akces do wzięcia udziału należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zgodnie z załączonym wzorem) i przesłanie go w terminie podanym w programie szkolenia pod adres biuro.cdism@sum.edu.pl

Zachęcamy również nauczycieli przeszkolonych w zakresie podstawowym
do składania propozycji zorganizowania szkoleń tematycznych dających możliwość zdobycia kwalifikacji nauczania metodą symulacji medycznej w stopniu zaawansowanym.

Skip to content