Szkolenie z symulacji 2016

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie przygotowania nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej zaprasza na cykl szkoleń w semestrze letnim 2015/2016:

 

Termin szkolenia Temat szkolenia Miejsce szkolenia Godziny Grupa docelowa
20 czerwca 2016 (poniedziałek).
Przyjmowanie zgłoszeń do: 13 czerwca
Szkolenie z zakresu obsługi stołu anatomicznego. CDiSM, ul. Medyków 8B, 40-752 Katowice

Sale: stół anatomiczny s.112, s.222

8:00-9:30 Nauczyciele akademiccy SUM różnych specjalności, wykorzystujący lub planujący korzystanie ze stołu anatomicznego do realizacji zajęć dydaktycznych.
24 czerwca 2016 (piątek).

Przyjmowanie zgłoszeń do: 17 czerwca

Szkolenie podstawowe z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej. CDiSM, ul. Medyków 8B, 40-752 Katowice

Sale: SOR s.208, SOR s.210, s.222

8:30-14:00 Nauczyciele akademiccy SUM różnych specjalności, prowadzący lub planujący prowadzić zajęcia metodą symulacji medycznej.
21 września 2016 (środa).

Przyjmowanie zgłoszeń do: 14 września

Szkolenie z zakresu obsługi stołu anatomicznego. CDiSM, ul. Medyków 8B, 40-752 Katowice

Sale: stół anatomiczny s.112, s.222

8:00-9:30 Nauczyciele akademiccy SUM różnych specjalności, wykorzystujący lub planujący korzystanie ze stołu anatomicznego do realizacji zajęć dydaktycznych.
23 września 2016 (piątek).

Przyjmowanie zgłoszeń do: 16 września

Szkolenie podstawowe z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej. CDiSM, ul. Medyków 8B, 40-752 Katowice

Sale: SOR s.208, SOR s.210, s.222

8:30-14:00 Nauczyciele akademiccy SUM różnych specjalności, prowadzący lub planujący prowadzić zajęcia metodą symulacji medycznej.

 

Osoby do kontaktu:

Administracja:

(32) 208 87 72

biuro.cdism@sum.edu.pl

Sprawy merytoryczne: dr Adam Właszczuk

(32) 208 88 83

awlaszczuk@sum.edu.pl

Szkolenia adresowane są do osób, które już prowadzą zajęcia w CDiSM, a nie były jeszcze przeszkolone oraz do tych, którzy planują prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej. Szkolenia z obsługi stołu anatomicznego jest przewidziane dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem stołu podczas zajęć dydaktycznych. Szkolenia będą prowadzone przez trenerów symulacji medycznej zatrudnionych w CDiSM. Po pomyślnie zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Akces do wzięcia udziału należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zgodnie z załączonym wzorem) i przesłanie go w terminie podanym w programie szkolenia pod adres: biuro.cdism@sum.edu.pl

Zachęcamy również nauczycieli przeszkolonych w zakresie podstawowym
do składania propozycji zorganizowania szkoleń tematycznych dających możliwość zdobycia kwalifikacji nauczania metodą symulacji medycznej w stopniu zaawansowanym.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie z zakresu obsługi stołu anatomicznego 20.06.2016.

Szkolenie podstawowe z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej 24.06.2016.

Szkolenie z zakresu obsługi stołu anatomicznego 21.09.2016.

Szkolenie podstawowe z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej 23.09.2016.