Szkolenie - symulacja medyczna

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie przygotowania nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu symulacji medycznej.

Szkolenia adresowane są dla nauczycieli akademickich SUM, którzy prowadzą zajęcia techniką symulacji medycznej, a nie zostali  jeszcze przeszkoleni oraz do tych, którzy planują prowadzenie zajęć tą metodą w przyszłości.

Szkolenia będą prowadzone przez trenerów symulacji medycznej zatrudnionych w CDiSM. Uczestnicy zostaną zapoznani z przebiegiem symulacji, zasadami konstruowania scenariusza symulacyjnego i zasadami prowadzenia debriefingu. Po pomyślnie zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Ramowy program szkolenia z symulacji medycznej

8:30 – 8:45         Powitanie uczestników.

8:45 – 9:15        Zapoznanie z symulatorami, środowiskiem symulacyjnym oraz zasadami BHP.

9:15 – 10:15      Pierwszy scenariusz z udziałem uczestników szkolenia, debriefing

10:15 – 11:00  Omówienie metody symulacji medycznej i jej struktury na postawie zdobytych doświadczeń.

11:00 – 11:15  Przerwa.

11:15 – 12:30  Drugi scenariusz z udziałem uczestników szkolenia, debriefing

12:30 – 13:00  Zasady tworzenia scenariusza symulacyjnego

13:00 – 13:15  Przerwa

13:15 – 14:15  Samodzielne przeprowadzenie scenariusza  i debriefingu przez uczestników szkolenia

14:15 – 14:30  Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

Ramowy program szkolenia z obsługi stołu anatomicznego

(Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach)

 1. Uruchomienie oprogramowania i omówienie zasad użytkowania.
 2. Wybór trójwymiarowego modelu do prezentacji:
  1. modele kobiety i mężczyzny: – cała sylwetka,
  2. wybrane części ciała – modele wysokiej rozdzielczości,
  3. biblioteka przypadków (około 120 przykładów) – dostarczone przez producenta przykładowe modele utworzone na podstawie skanów CT lub MRI. (np. złamanie kości biodrowej – lumbalizacja S1, tętniak – zaklipsowany, kończyna dolna – naczynia tętnicze itp.),
  4. biblioteka obrazów dostarczonych przez nauczycieli akademickich – skany CT lub MRI przetworzone na obraz trójwymiarowy.
 3. Obsługa interfejsu oprogramowania;
  1. obracanie, przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie modelu,
  2. wykonywanie przekrojów wzdłuż wybranej płaszczyzny, funkcja skalpela,
  3. funkcja cofnij, zmień kierunek oraz przyciski poziomowania modelu,
  4. wyświetlanie poszczególnych układów – dotyczy całej sylwetki kobiety i mężczyzny,
  5. dostosowywanie wyświetlania szczegółów – dotyczy modeli utworzonych na podstawie obrazów CT i MRI,
  6. przeskalowanie sposobu wyświetlania obrazu (np. symulacja RTG, wyświetlanie struktur wypełnionych powietrzem)-dotyczy modeli utworzonych na podstawie obrazów CT i MRI,
  7. prezentacja wyjściowych obrazów CT i MRI.
 4. Zakończenie pracy na urządzeniu.
 5. Omówienie możliwości wgrywania obrazów CT i MRI (format DICOM)

 

Formularz zgłoszeniowy

Warunkiem odbycia szkolenia jest zgłoszenie co najmniej 5 osób, maksymalna ilość uczestników to 15 osób, w przypadku dużej liczby osób chętnych – o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń, a osobom z listy rezerwowej zaproponowany zostanie inny termin.

Skip to content