Tablety dla kursów American Heart Association

848 566 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Materiały szkoleniowe dotyczące kursów American Heart Association są dostępne dla uczestników w formie elektronicznej na urządzeniach typu tablet.