Wizyta partnerów projektu ProVaHealth

1024 686 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Dnia 8 lutego dobyła się u nas wizyta partnerów projektu ProVaHealth – Project Validation in Health który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.  ProVaHealth ułatwia dostęp do infrastruktury zdrowotnej dla startupów zmierzających do komercjalizacji, dając również możliwość weryfikacji poprzez zebranie praktycznych informacji zwrotnych dla firm chcących wejść na rynek i rozwijać produkt.

W ramach projektu współpracuje 17 partnerów, w tym żywe laboratoria (Living Labs) w sektorze zdrowia z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji i Polski. Sieć ProVaHealth współpracuje ze ScanBalt oraz Europejską Siecią Living Labs. W oparciu o najlepsze praktyki i światowe trendy oraz  doświadczenie zaangażowanych żywych laboratoriów, projekt zaproponuje usprawnienia w istniejącej sieci laboratoriów, a także opracuje katalog usług oferowanych przez żywe laboratoria dla MŚP.

Wizyta partnerów projektu ProVaHealth w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, była bardzo ważną częścią warsztatów zorganizowanych przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.