Zawiadomienie o wyborze

1024 518 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Dotyczy wyboru Autora rozdziału Podręcznika symulacji medycznej przygotowywanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie na rzecz realizacji Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, finansowanego w ramach działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.