Sim Challenge 2017

V Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej „Sim Challenge 2017”

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Śląski Uniwersytet Medyczny organizuje tegoroczne V Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej „Sim Challenge 2017”, które odbędą się w dniach 18 – 19 maja 2017 r.

Podczas zawodów studenci kierunków medycznych będą mieli okazję zmierzyć swoje siły na polu symulacji medycznej wykorzystując nabytą wiedzę medyczną, jak również umiejętności pracy w zespole.

Zapraszamy zatem reprezentacje studentów wszystkich polskich Wyższych Uczelni Medycznych do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zawodów, zgodnie z którym oprócz zadań medycznych zaplanowano dla uczestników także warsztaty  merytoryczne oraz gry terenowe o charakterze dydaktycznym.

Celem zapewnienia właściwej organizacji wydarzenia, zgodnie z regulaminem zawodów, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego uczestników do dnia 07.04.2017 r. na adres: biuro.cdism@sum.edu.pl, jak również wskazanie dwóch przedstawicieli Uczelni, którzy wejdą w skład Komisji Sędziowskiej oraz Opiekuna zespołu.

Miejsce Zawodów:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, ul. Medyków 8b, Katowice.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem symulacji CDiSM:

tel.: 32 208 88 83, e-mail: kbarglik@sum.edu.pl


Załączniki:

 1. Regulamin zawodów
 2. Program zawodów
 3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych
 5. Formularz zgłoszeniowy
 6. Zarządzenie Nr 31.2017
 7. Zarządzenie Nr 46.2017 – przedłużenie naborów do 14.04.2017
 8. Zarządzenie Nr 53.2017 – nabór dodatkowy do 05.05.2017

Na wniosek Uczelni zainteresowanych udziałem w zawodach, przedłużono termin składania zgłoszeń do dnia 14.04.2017 r. W tym celu wydano Zarządzenie JM Rektora SUM Nr 46/2017 z dnia 10.04.2017 r.

 

W dniu 27.04.2017 r. ogłoszono skład Rady Programowej V Ogólnopolskich Zawodów Symulacji Medycznej Sim Challenge 2017:

 • Przewodniczący: dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prorektor ds. Klinicznych SUM;
 • prof. dr. hab. n. med. Maciej Misiołek, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM;
 • prof. dr. hab. n. med. Jan Zejda, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.

Celem umożliwienia udziału w zawodach kolejnym Uczelniom, uruchomiono nabór dodatkowy na zawody. Termin składania zgłoszeń ustalono na dzień 05.05.2017 r. W tym celu wydano Zarządzenie JM Rektora SUM Nr 53/2017 z dnia 28.04.2017 r.

 

Będzie nam miło gościć 10 drużyn studentów kierunków medycznych, jak również sędziów z 11 Uczelni Medycznych z całej Polski. W zawodach wezmą udział Przedstawiciele:

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Collegium Maius,

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,

Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

Śląskiego Uniwersytetu Medyczny w Katowicach.


 

Skip to content