Kontakt z czytelnią

Pracownicy Czytelni multimedialnej poza pomocą w wyszukiwaniu i doborze odpowiednich materiałów naukowo-dydaktycznych obsługują również system rezerwacji multimedialnych stanowisk komputerowych.

Telefon kontaktowy: 32 208-8790
Eugenia Popławska epoplawska@sum.edu.pl

 

Strona główna Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach