Czytelnia w centrum

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej funkcjonuje czytelnia multimedialna umożliwiająca dostęp do Internetu i zasobów cyfrowych SUM (38 stanowisk), pod czytelnię multimedialną podlega:

  • pomieszczenie pracy własnej, gdzie znajdują się komputery z dostępem do Internetu z możliwością skanowania. Pomieszczenie to może być również wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych w małej grupie (8 stanowisk komputerowych), z możliwością wykorzystania rzutnika multimedialnego,
  • centrum oprogramowania, wyposażone w cztery stanowiska komputerowe, na których zainstalowane jest oprogramowanie użytkowe, przeznaczone dla studentów i pracowników SUM,
  • sala pracy zbiorowej, która umożliwia zainteresowanym studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym pracę grupową w formie dyskusji, „burzy mózgów” czy prezentacji w wąskim gronie interesujących wyników badań przy wykorzystaniu wszystkich materiałów dydaktycznych, literatury oraz baz danych dostępnych elektronicznie w Uczelni.

 

Pracownicy Czytelni Multimedialnej oferują pomoc w:

 

  • korzystaniu z baz danych, czasopism elektronicznych, elektronicznego katalogu zbiorów Biblioteki,  Listy A-Z (zawierającej źródła elektroniczne) oraz baz własnych tworzonych przez Bibliotekę Główną  SUM (m.in. Bibliografii Publikacji pracowników SUM),
  • weryfikacji danych bibliograficznych,
  • sporządzaniu bibliograficznych zestawień tematycznych w oparciu o posiadane bazy danych, elektroniczny katalog zbiorów Biblioteki, pełnotekstowe i abstraktowe czasopisma elektroniczne oraz zasoby internetowe.

Pracownicy Czytelni Multimedialnej udzielają także informacji o zasobach i usługach Biblioteki SUM.

Skip to content