Budynek CDiSM

Dzień otwarty Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – 10 kwietnia 2019 r.

887 587 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Dzień Otwarty

w dniu 10 kwietnia 2019 r. w godzinach 8:00-14:00 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje „Dzień Otwarty”, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

W przypadku zainteresowania zwiedzaniem, w trosce o sprawną organizację „Dnia Otwartego”, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z administracją jednostki:

Kontakt z biurem

Program Dni Otwartych

Zwiedzanie odbywać się będą w godzinach 8:00-14:00, w grupach 15 os. Grupy wpuszczane będą o każdej pełnej godzinie. Uczestnicy otrzymają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami nauczania w edukacji medycznej (symulatorami medycznymi, stołem anatomicznym oraz wirtualną rzeczywistością.

Program Zwiedzania

  1. Stół Anatomiczny jako nowoczesne narzędzie do nauki anatomii – interaktywne zajęcia, w trakcie których uczestnicy mają możliwość zapoznania się z trójwymiarowymi modelami ciała ludzkiego, jak również z modelami konkretnych sytuacji klinicznych.
  2. Strefa przedszpitalna – zapoznanie się z podstawowymi informacjami odnośnie organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, prezentacja symulatora ambulansu oraz możliwości zaawansowanego symulatora pacjenta SimMan 3G. Podstawowe informacje odnośnie nauczania na kierunkach medycznych metodą symulacji.
  3. Szpitalny Oddział Ratunkowy – samodzielny pomiar wybranych parametrów fizjologicznych pacjenta z wykorzystaniem symulatora SimMan 3G. Prezentacja różnych stanów chorobowych: migotanie przedsionków, astma, wstrząs anafilaktyczny.
  4. Zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy: stacja BLS AED, konkurs uciskania klatki piersiowej.

Zapraszamy