Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wyróżniony w konkursie LUMEN 2017

1024 509 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach projekt pt. „Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy” otrzymał nominację w konkursie LUMEN 2017 w kategorii Zarządzanie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 listopada w Warszawie. SUM reprezentowali: Zastępca Kanclerza — Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji mgr inż. Izabella Krzak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii mgr inż. Barbara Jarzębska, Kierownik Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni mgr Justyna Skolik oraz Kierownik Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM lek. Janusz Michalak. Projekt, na który SUM otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany był w latach 2014-2015. Jego celem było zainteresowanie studentów VI roku kierunku lekarskiego zagadnieniem komunikacji klinicznej i umożliwienie przyszłym lekarzom praktycznego wykorzystania zdobytych na warsztatach umiejętności i wiedzy.
W ramach projektu wsparciem objęto 60 studentów VI roku kierunku lekarskiego. Pierwsza część szkolenia objęła 25 godzin warsztatów, w tym 10 godzin warsztatów symulacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury CDiSM. Drugi etap miał postać czterotygodniowego stażu na oddziale pediatrycznym, onkologicznym, szpitalnym oddziale ratunkowym lub w hospicjum. W gronie nominowanych w konkursie LUMEN w kategorii Zarządzanie, obok Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, znalazły się: Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Jagielloński — zwycięzca w tej kategorii.