Zawody SUM Wars 2023

 

Serdecznie zapraszamy 5-osobowe zespoły do wzięcia udziału w kolejnej edycji Zawodów Symulacyjnych „SUM WARS 2024”, które odbędą się dnia 11 kwietnia 2024 r. w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, Plac Dworcowy 3.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż 5 zespołów przeprowadzone będą eliminacje dnia 12 marca 2024 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach-Ligocie.

Podobnie jak w poprzednich latach zawody będą polegać na rywalizacji między zespołami studentów w oparciu o symulacyjne scenariusze kliniczne z użyciem nowoczesnych symulatorów medycznych. Zespół, który zajmie I miejsce będzie reprezentował Uczelnię w Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej w Łodzi, które odbędą się 12 czerwca 2024 r..

 

Czas i miejsce eliminacji

12 marca 2024 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach – Ligocie, ul. Medyków 8b.

Czas i miejsce finału

11 kwietnia 2024 r. w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, plac Dworcowy 3.

Ważne terminy:

  • Zgłoszenia do zawodów – do dnia 5.03.2024 włącznie.
  • Eliminacje do zawodów – 12.03.2024 r. od godziny 10:00 ( CDiSM Katowice-Ligota)
  • Finał zawodów – 11.04.2024 r. od godziny 10:00 (CSM Zabrze).

W celu rejestracji zespołu należy pobrać, wydrukować i wypełnić (i podpisać) dokumenty, następnie przesłać w formie skanu na adres mailowy: biuro.cdism@sum.edu.pl albo dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do pokoju 105 w CDiSM w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 8b.

Dokumenty i oświadczenia

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem symulacji pod numerem telefonu 32 208 8772.

Uwaga!
W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające tytuły zawodowe lekarza, lekarza – dentysty, pielęgniarki, położnej oraz ratownika medycznego. Szczegóły dostępne w regulaminie zawodów.

 

 

Skip to content